Pravidlá pre konanie závodov DOG PULLER šport platné od 1. 1. 2022

Miesto (správny povrch ) a označenie súťažného poľa

Minimálny rozmer súťažného poľa je 50m x 50 m, doporučený rozmer je 50m x 70m. Súťažné pole sa skladá z 5 častí. Pole môže byť označené pieskom, pilinami alebo netoxickou značkovacou farbou. Štartovacia a Running zóna je označená na každom rohu vlajkami.

hraci_pole

Správny povrch: plochý povrch s mäkkým podložím, nešmykľavý (pole, trávnaté ihrisko, lúka)

Nesprávny povrch: betón, asfalt, drvený kameň, gumové ihrisko, ihrisko s výmoľami, trsy alebo nerovnosti.


Rozhodcovia:

1 hlavný rozhodca

2 boční rozhodcovia   

Hlavný rozhodca sa pohybuje v blízkosti centrálnej/štartovacej zóny, zaznamenáva čas a body súťažiacich.

Boční rozhodcovia pomáhajú počítať množstvo výmen pri Jumpingu. Pri Runningu dáva bočný rozhodca zdvihnutím ruky znamenie, že bolo prevedené správne uchopenie Pulleru.

Na oficiálnych pretekoch sú iba certifikovaní rozhodcovia.


Kategórie:

kategória Šteňatá  psy do 12 mesiacov

kategória MINI – psy nad 12 mesiacov veku s výškou v kohútiku do 35cm

kategória MIDI – psy nad 12 mesiacov veku s výškou v kohútiku od 35cm do 45cm

kategória MAXI – psy nad 12 mesiacov veku s výškou v kohútiku nad 45cm

• kategória HeavyWeights – pre molosoidné a ostatné veľké plemená, ktoré nedokážu vyvinúť vysokú rýchlosť a súťažiť s inými kategóriami kvôli konštitučnému typu plemena

• kategória Drive – plemená s „rýchlym pohonom“ (border kólie a Kelpie a ich kríženci, šľachtení špecificky pre šport)

• kategória Senior – psy všetkých veľkostí vo veku vyššom ako 8 rokov + 1 deň.

Iba hlavný rozhodca môže zmeniť zápis psa v súťažnej kategórií, napr. či pes patrí do kategórie Maxi alebo Heavy weight.


Hodnotenie PULLER Running:

Čas: 90 s

Časomiera sa spúšťa dvojitým klepnutím o Pullery. Úlohou je zachytiť Puller v Catching zóne a vrátiť ho späť do štartovacej zóny.

Dvojitý poklep musí byť dobre viditeľný! 

Bodovanie:

Uchopenie Pulleru za 10 m hranicou running zóny a pustenie (odovzdanie) Pulleru v štartovej zóne – 1 b

Pes nezdvihne Puller zo zeme – 0 b

Puller je chytený v running zóne – 0 b

Puller vypadne z tlamy – 0 b

Prešľap sútažiaceho – 0 b

Pokiaľ pes opustí štartovaciu zónu ešte pred dvojitým kliknutím Pullery o seba, hoci dôjde k zachyteniu Pulleru – 0 b

Pokiaľ pes zachytí Puller, ktorý sa aspoň raz nedotkol povrchu zeme (plochy) – 0 b

Pokiaľ pes zdvihne Puller, ktorý už nie je v pohybe – 0 b

Ak je rovnaký Puller hodená dvakrát za sebou. Druhý hod je za 0 b

Pokiaľ je Puller hodená dvakrát za sebou rovnakým smerom, druhý hod je za 0 b

Ak psovod hádže tesne pred koncom časového limitu (pes dobieha do štartovnej zóny po limite), tento hod sa počíta podľa bežného hodnotenia.

PULLER Running – Šteňatá

Pokiaľ pes chytí kotúľajúci sa Puller za desaťmetrovou Running zónou a vráti ho do Štartovacej zóny – 1 b

Pokiaľ pes opustí štartovaciu zónu ešte pred dvojitým kliknutím Pullery o seba, hoci dôjde k zachyteniu Pulleru – 0 b

Pokiaľ pes zachytí Puller, ktorý sa aspoň raz nedotkol povrchu zeme (plochy) – 0 b

Pokiaľ pes zdvihne Puller, ktorý už nie je v pohybe a prinesie ho do Štartovacej zóny – 1 b

Pokiaľ pes Puller upustil po jeho zachytení mimo štartovacej zóny, ale do štartovacej zóny ho úspešne priniesol – 1 b (platí viac pokusov)

Prešľap sútažiaceho – 0 b

Ak je rovnaký Puller hodená dvakrát za sebou. Druhý hod je za 0 bodov.
Pokiaľ je Puller hodená dvakrát za sebou rovnakým smerom, druhý hod je za 0 bodov.


Hodnotenie PULLER Jumping:

Čas: 90 s

Časomiera sa spúšťa dvojitým klepnutím o Pullery. Počíta sa maximálny počet uchopení Pullerov za 90 sekúnd.

Pri výkone by mal pes pri zmene Pullerov ukázať jasné zmeny v ľavej / pravej polohe tela.

Psovod môže počas výkonu kľačať na kolenách, ale žiadna časť tela nemôže byť použitá ako prekážka pre psa. V prípade použitia akejkoľvek časti tela ako prekážky pre psa môže rozhodca psovoda a psa sankcionovať.

spravne_skoky_puller_jumping

Bodovanie:

Výskok s dvoma labkami a dopadnutím – 1 b

Výskok so štyrmi labkami a dopadnutím – 2 b

Skákanie bez uchytenia Pullera – 0 b

Vertikálny skok bez jasnej zmeny pravej/ľavej pozície tela – 0 b

Vertikálny skok bez jasne zreteľného pohybu smerujúceho k Pulleru – 0 b

Uchopenie bez výskoku – 0 b

Pokiaľ pes chytí dvakrát za sebou rovnaký Puller, druhé chytenie je za 0 b

Pokiaľ pes nechytil Puller a bol mu znova raz alebo viackrát ponúkaný, kým ho úspešne nechytil – výsledok sa započítava podľa pravidiel.

Nejednoznačné či málo zreteľné chytenie Pulleru, slabé chytenie Pulleru psom len čiastočným úchopom – 0 b

PULLER Jumping – Šteňatá

Skok a chytenie s dvoma nohami (tlapkami) nad zemou – 2 b
Striedanie Pullerov zachytením papuľou – 1 b
Skok bez chytenia Pulleru – 0 b
Striedanie Pullerov bez zachytenia – 0 b
Pokiaľ pes chytí dvakrát za sebou rovnaký Puller, druhé chytenie je za – 0 b

Pokiaľ pes nechytil Puller a bol mu znova raz alebo viackrát ponúkaný, kým ho úspešne nechytil – výsledok sa započítava podľa pravidiel.


Sútažiaci:

V každej disciplíne sa môže zúčastniť sútažiaci s dvoma psami. Voľba veľkosti Pullerov je voľná, jediné obmedzenie je v kategórií HeavyWeight a Maxi. Tieto kategórie nesmú sútažiť s Pullerem Micro a Mini. Pokiaľ je Puller behom výkonu zničený je povolená jeho výmena. Sútažiaci musí dať hlavnému rozhodcovi znamenie o výmene Pulleru. POZOR! Časomiera pri výmene stále beží.

Publikum je pri sútaži mimo pracovného poľa.


Chyby, porušenia a diskvalifikácia:

Prebiehajúca sútaž je zastavená v okamihu, keď pes začne vykonávať svoju potrebu (potrebuje čúrať alebo kakať). Body sa do tejto doby započítavajú. Sútažiaci musia po svojom psovi upratať, pokiaľ to neurobí, je diskvalifikovaný.

Choré psy se nesmú závodu zúčastniť.

Pes s vývojovou vadou sa môže súťaže zúčastniť, pokiaľ tieto vady alebo zdravotné problémy nepredstavujú pre psa potiaže pri súťažnom výkone.

Pokiaľ sa súťažiaci chová neadekvátne, je vulgárny alebo agresivny, je diskvalifikovaný.

Pokiaľ súťažiaci vykazuje známky, že je pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok, je diskvalifikovaný.

Obojky, postroje, obleky a iné vybavenie nesmú psa omedzovať pri súťažnom výkone.

Agresívne psy sú zo súťaže vylúčené.


Bezpečnostné pravidlá:

Pred zahájením každej súťaže sú súťažiaci poučení o správnom uchopení Pulleru.