Pravidlá pre konanie závodov DOG PULLER šport platné od 1. marca 2019

Miesto (správny povrch ) a označenie súťažného poľa

Minimálny rozmer súťažného poľa je 50m x 50 m, doporučený rozmer je 50m x 70m. Súťažné pole sa skladá z 5 častí. Pole môže byť označené pieskom, pilinami alebo netoxickou značkovacou farbou. Štartovacia a Running zóna je označená na každom rohu vlajkami.

hraci_pole

Správny povrch: plochý povrch s mäkkým podložím, nešmykľavý (pole, trávnaté ihrisko, lúka)

Nesprávny povrch: betón, asfalt, drvený kameň, gumové ihrisko, ihrisko s výmoľami, trsy alebo nerovnosti.


Rozhodcovia:

1 hlavný rozhodca

2 boční rozhodcovia   

Hlavný rozhodca sa pohybuje v blízkosti centrálnej/štartovacej zóny, zaznamenáva čas a body súťažiacich.

Boční rozhodcovia pomáhajú počítať množstvo výmen pri Jumpingu. Pri Runningu dáva bočný rozhodca zdvihnutím ruky znamenie, že bolo prevedené správne uchopenie Pulleru.


Kategórie:

kategória Šteňatá  psy do 12 mesiacov

kategória MINI – psy nad 12 mesiacov veku s výškou v kohútiku do 35cm

kategória MIDI – psy nad 12 mesiacov veku s výškou v kohútiku od 35cm do 45cm

kategória MAXI – psy nad 12 mesiacov veku s výškou v kohútiku nad 45cm

• kategória HeavyWeights – pre molosoidné a ostatné veľké plemená, ktoré nedokážu vyvinúť vysokú rýchlosť a súťažiť s inými kategóriami kvôli konštitučnému typu plemena

• kategória Drive – plemená s „rýchlym pohonom“ (border kólie, belgickí pastieri, austrálsky ovčiak atď.)

Iba hlavný rozhodca môže zmeniť zápis psa v súťažnej kategórií, napr. či pes patrí do kategórie Maxi alebo Heavy weight.


Hodnotenie PULLER Running:

Čas: 90 s

Časomiera sa spúšťa dvojitým klepnutím o Pullery. Úlohou je zachytiť Puller v Catching zóne a vrátiť ho späť do štartovacej zóny.

Bodovanie:

Uchopenie Pulleru za 10 m hranicou running zóny a pustenie (odovzdanie) Pulleru v štartovej zóne – 1 b

Pes nezdvihne Puller zo zeme – 0 b

Puller je chytený v running zóne – 0 b

Puller vypadne z tlamy – 0 b

Prešľap sútažiaceho – 0 b

Ak psovod hádže tesne pred koncom časového limitu (pes dobieha do štartovnej zóny po limite), tento hod sa počíta podľa bežného hodnotenia.


Hodnotenie PULLER Jumping:

Čas: 90 s

Časomiera sa spúšťa dvojitým klepnutím o Pullery. Počíta sa maximálny počet uchopení Pullerov za 90 sekúnd.

Pri výkone by mal pes pri zmene Pullerov ukázať jasné zmeny v ľavej / pravej polohe.

Bodovanie:

Výskok s dvoma labkami a dopadnutím – 1 b

Výskok so štyrmi labkami a dopadnutím – 2 b

Skákanie bez uchytenia Pullera – 0 b

Uchopenie bez výskoku – 0 b


Sútažiaci:

V každej disciplíne sa môže zúčastniť sútažiaci s dvoma psami. Voľba veľkosti Pullerov je voľná, jediné obmedzenie je v kategórií HeavyWeight a Maxi. Tieto kategórie nesmú sútažiť s Pullerem Micro a Mini. Pokiaľ je Puller behom výkonu zničený je povolená jeho výmena. Sútažiaci musí dať hlavnému rozhodcovi znamenie o výmene Pulleru. POZOR! Časomiera pri výmene stále beží.

Publikum je pri sútaži mimo pracovného poľa.


Chyby, porušenia a diskvalifikácia:

Prebiehajúca sútaž je zastavená v okamihu, keď pes začne vykonávať svoju potrebu (potrebuje čúrať alebo kakať). Body sa do tejto doby započítavajú. Sútažiaci musia po svojom psovi upratať, pokiaľ to neurobí, je diskvalifikovaný.

Choré psy se nesmú závodu zúčastniť.

Pes s vývojovou vadou sa môže súťaže zúčastniť, pokiaľ tieto vady alebo zdravotné problémy nepredstavujú pre psa potiaže pri súťažnom výkone.

Pokiaľ sa súťažiaci chová neadekvátne, je vulgárny alebo agresivny, je diskvalifikovaný.

Pokiaľ súťažiaci vykazuje známky, že je pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok, je diskvalifikovaný.

Obojky, postroje, obleky a iné vybavenie nesmú psa omedzovať pri súťažnom výkone.

Agresívne psy sú zo súťaže vylúčené.


Bezpečnostné pravidlá:

Pred zahájením každej súťaže sú súťažiaci poučení o správnom uchopení Pulleru.